Assessoria Comptable

Assessoria d'empreses a Barcelona

El departament de comptabilitat d’Assessoria Freneria atén l’obligació de les persones físiques i jurídiques de confeccionar els llibres comptables al dia i pretén també ser un suport per aquelles persones que, sense estar-ne obligades, vulguin exercir un millor control sobre els guanys i les pèrdues de la seva empresa.

  • Confecció de llibres comptables a persones físiques i jurídiques.
  • Legalització de llibres al Registre Mercantil.
  • Cuentas anuales.
  • Asistencia en inspecciones contables.
Asesoría contable - Asesoría Frenería