Assessoria per a empreses a Barcelona

Assessoria Freneria és un grup humà i professional format per advocats, assessors i consultors especialitzats en totes les matèries de l'àmbit empresarial com la comptabilitat, les qüestions laborals i de Seguretat Social, la tributació, l'estrangeria, la contractació mercantil i tota mena de permisos i llicències municipals, autonòmiques, estatals i fins comunitàries i internacionals.

Contacteu amb nosaltres

Per Assessoria Freneria el client és el més important

Contacteu